Điều kiện CFR là gì? Hướng dẫn sử dụng CFR Incoterms 2020

CFR là một trong những thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hiện nay, đặc biệt là trong vận tải đường biển. Vậy điều kiện CFR là gì? Đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với vận tải? Quy định cụ thể về nghĩa vụ của bên bán và bên mua như thế nào? Cùng Cộng Sinh Logistics tìm hiểu rõ hơn về cách sử dụng điều kiện CFR theo Incoterms 2020 qua bài viết dưới đây!

Hướng dẫn sử dụng điều kiện CFR Incoterms 2020
Hướng dẫn sử dụng điều kiện CFR theo Incoterms 2020

CFR là gì?

CFR là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Cost and Freight”, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là tiền hàng và cước phí. Đây là 1 trong 11 điều kiện thương mại quốc tế, được áp dụng cho vận tải trên biển và vận tải đường thủy nội địa. Thuật ngữ này liên quan đến các nghĩa vụ, rủi ro, chi phí của các bên trong quá trình giao nhận hàng hóa quốc tế. 

Điều kiện CFR là gì
Điều kiện CFR là gì trong xuất nhập khẩu?

Theo điều kiện CFR, người bán sau khi giao hàng cho người mua ở cảng bốc thì hết trách nhiệm. Mọi rủi ro hay vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển sẽ do người mua chịu nhưng cước phí vận chuyển hàng hóa sẽ do người bán trả. Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ đối với người mua trong việc mua hợp đồng bảo hiểm hàng hóa. Người mua có thể tự mua bảo hiểm để tránh rủi ro cho hàng hóa nếu cần thiết. 

Điều kiện CFR giữa người bán và người mua trong giao nhận hàng hóa

Với những thông tin trên đây, bạn chắc hẳn đã phần nào hiểu hơn CFR là gì trong xuất nhập khẩu. Để giúp bạn nắm rõ hơn về điều kiện này, phần này sẽ đi sâu vào cung cấp thông tin liên quan đến nghĩa vụ mà người bán và người mua cần tuân thủ theo CFR. 

Nghĩa vụ chung

 • Nghĩa vụ chung của người bán: Người bán có nghĩa vụ cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán. Đồng thời phải cung cấp bất kỳ chứng từ phù hợp nào được đề cập đến trong hợp đồng. Chứng từ có thể ở dạng giấy tờ bản cứng hay dạng giấy tờ điện tử, tùy theo thỏa thuận giữa các bên. 
 • Nghĩa vụ chung của người mua: Người mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng đầy đủ cho người bán theo đúng quy định đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán. 
Nghĩa vụ của các bên theo điều kiện CFR
Nghĩa vụ của các bên theo điều kiện CFR

Giao hàng

Nghĩa vụ của người bán

Theo Incoterms 2020, đối với điều kiện CFR, tiền hàng và cước phí sẽ do người bán trả trước khi giao hàng lên tàu. Theo đó, người bán sẽ chịu trách nhiệm ký hợp đồng và chi trả các chi phí cần thiết để đưa hàng lên cảng theo đúng quy định. Hàng hóa cũng cần được đảm bảo, tránh tình trạng hư hỏng, thất lạc trong quá trình chuyển hàng lên tàu. 

Người bán phải giao hàng vào ngày hoặc khoảng thời gian đã thỏa thuận, theo cách thức mà 2 bên đã quy định trước đó. 

Nghĩa vụ của người mua

Người mua có nghĩa vụ nhận hàng khi hàng hóa đã được giao đến cảng chỉ định. 

Rủi ro

Rủi ro của người bán

Người bán phải chịu mọi rủi ro về hư hỏng, tổn thất, mất mát hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao lên tàu cảng bốc. Tuy nhiên, người bán vẫn còn chịu trách nhiệm trong việc ký kết hợp đồng vận tải và đưa hàng hóa đến cảng đích. 

Rủi ro của người mua

Người mua phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc thất lạc hay hư hỏng hàng hóa, kể từ thời điểm hàng hóa được giao lên tàu tại cảng bốc. 

Rủ ro tàu vận chuyển bị đổ hàng hóa
Người mua chịu mọi rủi ro về hàng hóa kể từ khi hàng được giao lên tàu

Vận chuyển

Nghĩa vụ của người bán

Người bán chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng để vận chuyển hàng hóa đến điểm đích như đã thỏa thuận trước đó. Cước phí vận chuyển hàng hóa do người bán chịu. 

Nghĩa vụ của người mua

Người mua không chịu bất kỳ nghĩa vụ gì đối với người bán về việc lập hợp đồng vận tải hàng hóa. 

Bảo hiểm

Nghĩa vụ của người bán

Người bán không có nghĩa vụ ký kết hợp đồng mua bảo hiểm hàng hóa. Tuy nhiên trong trường hợp người mua yêu cầu thì người bán phải cung cấp và chịu mọi chi phí, rủi ro. 

Nghĩa vụ của người bán

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng mua bảo hiểm hàng hóa. 

Chứng từ giao hàng và vận chuyển

Nghĩa vụ của người bán

Người bán chịu trách nhiệm cung cấp cho người mua các chứng từ vận tải đến cảng đích đã thỏa thuận theo đúng thời gian quy định trước đó. Chứng từ vận tải phải thể hiện hàng hóa của hợp đồng, ghi rõ thời hạn giao hàng để đảm bảo người mua có thể  nhận hàng tại cảng đích. 

Trường hợp người mua muốn bán hàng trong quá trình vận chuyển, người bán sẽ chuyển nhượng chứng từ vận tải cho người mua tiếp theo hoặc thông báo với đơn vị chuyên chở. Chứng từ được phát hành dưới dạng chuyển nhượng được và gồm nhiều bản gốc, người bán cần cung cấp bộ chứng từ đầy đủ bản gốc cho người mua. 

Các hóa đơn
Người bán cung cấp cho người mua các chứng từ vận tải theo đúng thỏa thuận

Nghĩa vụ của người bán

Người mua có nghĩa vụ chấp nhận các chứng từ được người bán cung cấp nếu chúng phù hợp với hợp đồng thỏa thuận. 

Thông quan xuất khẩu và nhập khẩu

Nghĩa vụ của người bán

Trong vấn đề thông quan xuất khẩu, nếu cần thiết người bán phải thực hiện và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu tại cảng đi. Cụ thể bao gồm:

 • Xin giấy phép xuất khẩu;
 • Kiểm tra an toàn hàng hóa trước khi xuất khẩu;
 • Giám định hàng hóa;
 • Thực hiện bất kỳ quy định pháp lý nào tại nước xuất. 

Trong vấn đề thông quan nhập khẩu, người bán sẽ hỗ trợ người mua khi được yêu cầu. Tuy nhiên, mọi rủi ro và chi phí sẽ do người mua chịu để lấy được các chứng từ cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan nhập khẩu. 

Nghĩa vụ của người mua

Trong vấn đề thông quan xuất khẩu, người mua phải hỗ trợ người bán khi được yêu cầu. Còn đối với thông quan nhập khẩu, người mua phải thực hiện và trả mọi khoản phí liên quan đến việc thông quan hàng hóa tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu. Chi phí bao gồm cho:

 • Giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép cần thiết cho việc quá cảnh;
 • Kiểm tra an ninh hàng hóa trước khi quá cảnh và nhập khẩu;
 • Giám định hàng hóa;
 • Bất kỳ quy định pháp lý nào khác.

Kiểm soát

Nghĩa vụ của người bán

 • Người bán chịu trách nhiệm chi trả các khoản phí liên quan đến việc kiểm tra hàng hóa theo quy định để giao hàng lên tàu. 
 • Người bán còn có nghĩa vụ đóng gói hàng hóa với ký mã hiệu phù hợp với phương thức vận tải. Đồng thời chịu mọi chi phí có liên quan. 

Nghĩa vụ của người mua

Người mua không có bất kỳ nghĩa vụ gì với người bán trong việc.

Nghĩa vụ về chi phí

Nghĩa vụ của người bán

Người bán chịu trách nhiệm về các khoản chi phí bao gồm:

 • Toàn bộ chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi chúng được giao lên tàu. 
 • Chi phí vận chuyển và chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa: phí vận chuyển hàng từ kho đến cảng đi, phí xếp hàng lên tàu, phí địa phương trả tại cảng (local charge), cước phí vận chuyển hàng đến cảng đích,…
 • Chi phí và các phụ phí liên quan đến thủ tục thông quan xuất khẩu. 
 • Chi phí quá cảnh, trong trường hợp hợp đồng vận tải có quy định về chi phí này. 
 • … 

Nghĩa vụ của người mua

Người mua chịu trách nhiệm về các khoản chi phí như:

 • Thanh toán đầy đủ tiền hàng theo hợp đồng cho người bán.
 • Toàn bộ chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng hóa được giao lên tàu. 
 • Chi phí quá cảnh, trừ khi chi phí này nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết. 
 • Các khoản thuế, lệ phí, chi phí làm thủ tục hải quan nhập khẩu.
 • Chi phí phát sinh trong trường hợp người mua không thông báo kịp thời và chính xác về thời gian và địa điểm nhận hàng. 
 • … 

Nghĩa vụ thông báo

Nghĩa vụ của người bán

Người bán có trách nhiệm thông báo cho người mua về tình trạng hàng hóa đã được giao. Ngoài ra cần thông báo kịp thời cho người mua bất kỳ thông tin nào cần thiết để người mua có thể nhận hàng. 

Nghĩa vụ của người mua

Người mua phải thông báo đầy đủ và kịp thời cho người bán trong trường hợp người mua có quyền quyết định về thời hạn giao hàng, địa điểm nhận hàng,…

Xem thêm bài viết khác:

=>> Reverse logistics là gì?

=>> Mua hàng trên Alibaba

Sử dụng điều kiện CFR như thế nào cho hiệu quả?

Điều kiện CFR theo Incoterms 2020 thường được sử dụng cho các sản phẩm thuộc ngành nông nghiệp, hóa chất khi mà người bán có sức mua về tải và vận chuyển đến cảng đích. Một vài loại hàng hóa khác cũng phù hợp sử dụng CFR trong vận tải đường biển như: ngũ cốc, dầu, hàng quá khổ,…

Tàu chở hàng đi về hướng mặt trời
CFR phù hợp với sản phẩm nông nghiệp, hóa chất hoặc hàng quá khổ

CFR không quy định về nghĩa vụ ký kết hợp đồng bảo hiểm đối với người bán hay người mua. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi cho cả 2 bên thì bảo hiểm hàng hóa vẫn là cần thiết. Theo đó, người bán có trách nhiệm ký kết hợp đồng vận chuyển còn người mua sẽ xác định địa điểm chuyển giao trách nhiệm và rủi ro. 

Điều kiện vận tải nhóm C nói chung và CFR nói riêng được nhiều nhà xuất khẩu có kinh nghiệm ưa chuộng. Điều này là bởi chúng cho phép người bán giao dịch trực tiếp với các hãng tàu. Ngoài ra, tài liệu, vận đơn và thông tin cần thiết cho L/C (Letter of Credit) đều được quy về một nguồn. Người bán có nhiều ưu thế hơn trong việc đàm phán với hãng tàu, đặc biệt trong các trường hợp số lượng hàng hóa vận chuyển lớn. 

Lời kết

Việc nắm rõ điều kiện CFR là gì trong xuất nhập khẩu sẽ là cần thiết để đảm bảo quá trình xuất – nhập hàng diễn ra thuận lợi. Dù là người bán hay người mua, hiểu rõ về CFR cũng là cơ sở để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho chính mình. Hy vọng chia sẻ trên đây của Cộng Sinh Logistics đã cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hữu ích. Nếu quan tâm đến dịch vụ vận chuyển hàng Trung Quốc – Việt Nam, liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất!

CỘNG SINH LOGISTICS

Địa chỉ: 76 Bạch Đằng (Tầng 4 Danabook), Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Chi nhánh HCM: 666/68 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10.

Điện thoại: 0774.736.888 

Email: cosicompany.xnk@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *